ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 
 
 
 
   
 
 
 

งานประกาศรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (BRAND) ดีเด่น TOP BRAND AWARDS 2016

งานยกย่องประกาศเกียรติคุณประทานรางวัล นักบริหารดีเด่น (รางวัลเข็มสิงห์ทอง)

มอบทุน โครงการดูแลสังคม ณ โรงเรียนเพียงหลวง 16 (สาขาบ้านขุนต้า) ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

งานประชาสัมพันธ์ ด้านอาชีพ เรื่อง "การสื่อสารงานประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารมวลชน" ณ ห้องประชุม กรมประชาสัมพันธ์

โครงการสตาร์คลับครั้งที่ 1

 
     
   
   
 
 
   
 
 
Copyright 2016 ©ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย