บริจาคผ้าห่มกันหนาว หมู่บ้านแม่ยะน้อย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช


 

 

 
 
 
Copyright 2016 ©ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย