ถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีสุวรรณ อำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 
Copyright 2016 ©ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย